გადასული ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოფილი გამგებელი ნაირი ირიციანი გამგებლის მოადგლედ დაინიშნა. გარდა ამისა, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სხვა საკადრო ცვლილებებიც განხორციელდა." > გადასული ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოფილი გამგებელი ნაირი ირიციანი გამგებლის მოადგლედ დაინიშნა. გარდა ამისა, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სხვა საკადრო ცვლილებებიც განხორციელდა." >