ტოვებს, რომ ამის შესახებ მისმა თანამშრომლებმა არაფერი იციან." > ტოვებს, რომ ამის შესახებ მისმა თანამშრომლებმა არაფერი იციან." >