FM97.5 / LIVE
მთავარი » საინფორმაციო გამოშვება
დღის შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება– 10 დეკემბერი [Audio]

დღის შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება– 10 დეკემბერი [Audio]

10.12.2018 -
მოისმინეთ დღის ამბები "სამხრეთის კარიბჭეს" ეთერიდან. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
ახალი ამბები სომხურ ენაზე – 10 დეკემბერი [Audio]

ახალი ამბები სომხურ ენაზე – 10 დეკემბერი [Audio]

10.12.2018 -
ახალი ამბები სომხურ ენაზე – Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են,տաղավարում Սիրանուշ Թթթյանն է:
ახალი ამბები – 10 დეკემბერი [Audio]

ახალი ამბები – 10 დეკემბერი [Audio]

10.12.2018 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 7 დეკემბერი [Audio]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 7 დეკემბერი [Audio]

07.12.2018 -
ახალი ამბები მოისმინეთ სომხურ ენაზე – Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են,տաղավարում Սիրանուշ Թթթյանն է:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 7 დეკემბერი [Audio]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 7 დეკემბერი [Audio]

07.12.2018 -
დღის მთავარი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" შემაჯამებელ საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები სომხურ ენაზე – 7 დეკემბერი [Audio]

ახალი ამბები სომხურ ენაზე – 7 დეკემბერი [Audio]

07.12.2018 -
ახალი ამბები სომხურ ენაზე – Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են.տաղավարում Սիրանուշ Թթթյանն է:
ახალი ამბები – 7 დეკემბერი [Audio]

ახალი ამბები – 7 დეკემბერი [Audio]

07.12.2018 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 6 დეკემბერი [Audio]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 6 დეკემბერი [Audio]

06.12.2018 -
ახალი ამბები მოისმინეთ სომხურ ენაზე – Եթերում Հարավային Դարպասի լրատվականի ժամն է:Այն Ձեզ է ներկայացնում Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 6 დეკემბერი [Audio]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 6 დეკემბერი [Audio]

06.12.2018 -
დღის მნიშვნელოვანი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
ახალი ამბები – 6 დეკემბერი [Audio]

ახალი ამბები – 6 დეკემბერი [Audio]

06.12.2018 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 5 დეკემბერი [Audio]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 5 დეკემბერი [Audio]

05.12.2018 -
ახალი ამბები მოისმინეთ სომხურ ენაზე – Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում Սիրանուշ Թթթյանն է:
დღის მთავარი გამოშვება – 5 დეკემბერი [Audio]

დღის მთავარი გამოშვება – 5 დეკემბერი [Audio]

05.12.2018 -
დღის მნიშნელოვანი სიახლეები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები სომხურ ენაზე – 5 დეკემბერი [Audio]

ახალი ამბები სომხურ ენაზე – 5 დეკემბერი [Audio]

05.12.2018 -
ახალი ამბები სომხურ ენაზე – Եթերում Հարավային Դարպասն է,հայերեն լուրերի ժամն է,տաղավարում Սիրանուշ Թթթյանն է:
ახალი ამბები – 5 დეკემბერი [Audio]

ახალი ამბები – 5 დეკემბერი [Audio]

05.12.2018 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 4 დეკემბერი [Audio]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 4 დეკემბერი [Audio]

04.12.2018 -
ახალი ამბები სომხურ ენაზე – Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 4 დეკემბერი [Audio]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 4 დეკემბერი [Audio]

04.12.2018 -
დღის მთავარი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" შემაჯამებელ საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
ახალი ამბები სომხურ ენაზე – 4 დეკემბერი [Audio]

ახალი ამბები სომხურ ენაზე – 4 დეკემბერი [Audio]

04.12.2018 -
ახალი ამბები სომხურ ენაზე – Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
ახალი ამბები – 4 დეკემბერი [Audio]

ახალი ამბები – 4 დეკემბერი [Audio]

04.12.2018 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 3 დეკემბერი [Audio]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 3 დეკემბერი [Audio]

03.12.2018 -
ახალი ამბები სომხურ ენაზე – Եթերում Հարավային Դարպասի երեկոյան լուրերն են տաղավարում Սիրանուշ Թթթյանն է:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 3 დეკემბერი [Audio]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 3 დეკემბერი [Audio]

03.12.2018 -
დღის მთავარი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" შემაჯამებელ საინფორმაციო გამოშვებაში. საეთერო სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.