FM97.5 / LIVE
მთავარი » საინფორმაციო გამოშვება
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 24 აპრილი [აუდიო]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 24 აპრილი [აუდიო]

24.04.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
ახალი ამბები - 24 აპრილი [აუდიო]

ახალი ამბები - 24 აპრილი [აუდიო]

24.04.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 23 აპრილი [აუდიო]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 23 აპრილი [აუდიო]

23.04.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 23 აპრილი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 23 აპრილი [აუდიო]

23.04.2019 -
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 23 აპრილი [Audio]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 23 აპრილი [Audio]

23.04.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
ახალი ამბები - 23 აპრილი [Audio]

ახალი ამბები - 23 აპრილი [Audio]

23.04.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
ახალი ამბები სომხურ ენაზე –22 აპრილი [აუდიო]

ახალი ამბები სომხურ ენაზე –22 აპრილი [აუდიო]

22.04.2019 -
მოისმინეთ ახალი ამბები სომხურ ენაზე –Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 22 აპრილი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 22 აპრილი [აუდიო]

22.04.2019 -
მოისმინეთ დღის მნიშვნელოვანი მოვლენები 18:00 საათზე "სამხრეთის კარიბჭეს" ეთერიდან.ახალ ამბებს ლუბა გიორგაძე გაცნობთ.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება [აუდიო]

19.04.2019 -
დღის მთავარი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 19 აპრილი [აუდიო]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 19 აპრილი [აუდიო]

19.04.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 19 აპრილოი [აუდიო]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 19 აპრილოი [აუდიო]

19.04.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
ახალი ამბები - 19 აპრილი [Audio]

ახალი ამბები - 19 აპრილი [Audio]

19.04.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 18 აპრილი [Audio]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 18 აპრილი [Audio]

18.04.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 18 აპრილი [Audio]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 18 აპრილი [Audio]

18.04.2019 -
დღის მთავარი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 18 აპრილი [Audio]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 18 აპრილი [Audio]

18.04.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
ახალი ამბები - 18 აპრილი [Audio]

ახალი ამბები - 18 აპრილი [Audio]

18.04.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 17 აპრილი [Audio]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 17 აპრილი [Audio]

17.04.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 17 აპრილი [Audio]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 17 აპრილი [Audio]

17.04.2019 -
დღის მთავარი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 17 აპრილი [Audio]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 17 აპრილი [Audio]

17.04.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
ახალი ამბები - 17 აპრილი [Audio]

ახალი ამბები - 17 აპრილი [Audio]

17.04.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.