FM97.5 / LIVE
მთავარი » საინფორმაციო გამოშვება
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 21 თებერვალი [Audio]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 21 თებერვალი [Audio]

21.02.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը: – ახალი ამბები სომხურ ენაზე.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 21 თებერვალი [Audio]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 21 თებერვალი [Audio]

21.02.2019 -
დღის მთავარი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" შემაჯამებელ საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 21 თებერვალი [Audio]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 21 თებერვალი [Audio]

21.02.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը: - ახალი ამბები სომხურ ენაზე.
ახალი ამბები – 21 თებერვალი [Audio]

ახალი ამბები – 21 თებერვალი [Audio]

21.02.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 20 თებერვალი [Audio]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 20 თებერვალი [Audio]

20.02.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը: – ახალი ამბები სომხურ ენაზე.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 20 თებერვალი [Audio]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 20 თებერვალი [Audio]

20.02.2019 -
დღის მთავარი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" შემაჯამებელ საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 20 თებერვალი [Audio]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 20 თებერვალი [Audio]

20.02.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը: – ახალი ამბები სომხურ ენაზე.
ახალი ამბები – 20 თებერვალი [Audio]

ახალი ამბები – 20 თებერვალი [Audio]

20.02.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 19 თებერვალი [Audio]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 19 თებერვალი [Audio]

19.02.2019 -
დღის მთავარი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 19 თებერვალი [Audio]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 19 თებერვალი [Audio]

19.02.2019 -
ახალი ამბები სომხურ ენაზე – Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 19 თებერვალი [Audio]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 19 თებერვალი [Audio]

19.02.2019 -
ახალი ამბები სომხურ ენაზე – Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
ახალი ამბები – 19 თებერვალი [Audio]

ახალი ამბები – 19 თებერვალი [Audio]

19.02.2019 -
დღის მთავარი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 18 თებერვალი [Audio]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 18 თებერვალი [Audio]

18.02.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:– ახალი ამბები სომხურ ენაზე.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 18 თებერვალი [Audio]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 18 თებერვალი [Audio]

18.02.2019 -
დღის მთავარი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" შემაჯამებელ საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 18 თებერვალი [ Audio]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 18 თებერვალი [ Audio]

18.02.2019 -
ახალი ამბები სომხურ ენაზე – Եթերում Հարավային Դարպասն է,հայերեն լուրերի ժամն է,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
ახალი ამბები – 18 თებერვალი [Audio]

ახალი ამბები – 18 თებერვალი [Audio]

18.02.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 16 თებერვალი [Audio]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 16 თებერვალი [Audio]

15.02.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասն է,հայերեն լուրերի ժամն է,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:– ახალი ამბები სომხურ ენაზე.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 15 თებერვალი [Audio]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 15 თებერვალი [Audio]

15.02.2019 -
დღის მნიშვნელოვანი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები – 15 თებერვალი [Audio]

ახალი ამბები – 15 თებერვალი [Audio]

15.02.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 14 თებერვალი [Audio]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 14 თებერვალი [Audio]

14.02.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,այն Ձեզ է ներկայացնում Սիրանուշ Թթթյանը:– ახალი ამბები სომხურ ენაზე.