FM97.5 / LIVE
მთავარი » საინფორმაციო გამოშვება
ახალი ამბები სომხურ ენაზე – 17 ოქტომბერი [Audio]

ახალი ამბები სომხურ ენაზე – 17 ოქტომბერი [Audio]

17.10.2018 -
ახალი ამბები მოისმინეთ სომხურ ენაზე – Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են,տաղավարում Սիրանուշ Թթթյանն է:
ახალი ამბები – 17 ოქტომბერი [Audio]

ახალი ამბები – 17 ოქტომბერი [Audio]

17.10.2018 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 16 ოქტომბერი [Audio]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 16 ოქტომბერი [Audio]

16.10.2018 -
დღის მთავარი ამბები მოისმინეთ სომხურ ენაზე – Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են,տաղավարում Սիրանուշ Թթթյանն է:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 16 ოქტომბერი [Audio]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 16 ოქტომბერი [Audio]

16.10.2018 -
დღის მნიშვნელოვანი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" შემაჯამებელ საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
ახალი ამბები სომხურ ენაზე – 16 ოქტომბერი [Audio]

ახალი ამბები სომხურ ენაზე – 16 ოქტომბერი [Audio]

16.10.2018 -
დღის მთავარი ამბები მოისმინეთ სომხურ ენაზე – Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են,տաղավարում Սիրանուշ Թթթյանն է:
ახალი ამბები – 16 ოქტომბერი [Audio]

ახალი ამბები – 16 ოქტომბერი [Audio]

16.10.2018 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში, 12:00 საათზე. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
დილა თაკოსთან ერთად [Audio]

დილა თაკოსთან ერთად [Audio]

16.10.2018 -
დილის ეთერში, 90–იანების ძალიან ცნობილ ჯგუფს Soft Eject–ს მოუსმენთ, გაიგებთ მომდევნო დღეების ამინდის პროგნოზს და ისწავლიით როგორ მოვამზადოთ ფუმფულა "ალადიკები".
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 15 ოქტომბერი [Audio]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 15 ოქტომბერი [Audio]

15.10.2018 -
დღის მთავარი ამბები მოისმინეთ სომხურ ენაზე – Հարավային Դարպասի լուրերը հայերեն լեզվով Ձեզ է ներկայացնում Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 15 ოქტომბერი [Audio]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 15 ოქტომბერი [Audio]

15.10.2018 -
დღის მნიშვნელოვანი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 15 ოქტომბერ [Audio]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 15 ოქტომბერ [Audio]

15.10.2018 -
დღის სიახლეები მოისმინეთ სომხურ ენაზე – Հարավային Դարպասի լուրերը հայերեն լեզվով Ձեզ է ներկայացնում Սիրանուշ Թթթյանը:
ახალი ამბები – 15 ოქტომბერი [Audio]

ახალი ამბები – 15 ოქტომბერი [Audio]

15.10.2018 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 12 ოქტომბერი [Audio]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 12 ოქტომბერი [Audio]

12.10.2018 -
დღის მთავარი ამბები მოისმინეთ სომხურ ენაზე – Եթերում Հարավային Դարպասն է,երեկոյան լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում Սիրանուշ Թթթյանն է:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 12 ოქტომბერი [Audio]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 12 ოქტომბერი [Audio]

12.10.2018 -
დღის მთავარი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" მთავარ შემაჯამებელ გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები სომხურ ენაზე – 12 ოქტომბერი [Audio]

ახალი ამბები სომხურ ენაზე – 12 ოქტომბერი [Audio]

12.10.2018 -
დღის სიახლეები სომხურ ენაზე –
ახალი ამბები – 12 ოქტომბერი [Audio]

ახალი ამბები – 12 ოქტომბერი [Audio]

12.10.2018 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 11 ოქტომბერი [Audio]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 11 ოქტომბერი [Audio]

11.10.2018 -
დღის მთავარი ამბები მოისმინეთ სომხურ ენაზე – Եթերում Հարավային Դարպասն է,հայերեն լուրերի թողարկումն է,տաղավարում Սիրանուշ Թթթյանն է:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 11 ოქტომბერი [Audio]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 11 ოქტომბერი [Audio]

11.10.2018 -
დღის მნიშვნელოვანი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები სომხურ ენაზე – 11 ოქტომბერი [Audio]

ახალი ამბები სომხურ ენაზე – 11 ოქტომბერი [Audio]

11.10.2018 -
ახალი ამბები მოისმინეთ სომხურ ენაზე – Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով ,տաղավարում Սիրանուշ Թթթյանն է:
ახალი ამბები – 11 ოქტომბერი [Audio]

ახალი ამბები – 11 ოქტომბერი [Audio]

11.10.2018 -
დღის სიახლეები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" 12:00 საათიან საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 10 ოქტომბერი [Audio]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება – 10 ოქტომბერი [Audio]

10.10.2018 -
დღის სიახლეები მოისმინეთ სომხურ ენაზე – Եթերում Հարավային Դարպասի երեկոյան լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում Սիրանուշ Թթթյանն Է: