FM97.5 / LIVE
მთავარი » საინფორმაციო გამოშვება
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 17 სექტემბერი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 17 სექტემბერი

17.09.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 17 სექტემბერი [აუდიო]

ახალი ამბები - 17 სექტემბერი [აუდიო]

17.09.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 16 სექტემბერი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 16 სექტემბერი [აუდიო]

16.09.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები - 13 სექტემბერი [აუდიო]

ახალი ამბები - 13 სექტემბერი [აუდიო]

13.09.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 12  სექტემბერი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 12 სექტემბერი [აუდიო]

12.09.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 12 სექტემბერი [აუდიო]

ახალი ამბები - 12 სექტემბერი [აუდიო]

12.09.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 11 სექტემბერი [აუდიო]

ახალი ამბები - 11 სექტემბერი [აუდიო]

11.09.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 10 სექტემბერი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 10 სექტემბერი [აუდიო]

10.09.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 10 სექტემბერი [აუდიო]

ახალი ამბები - 10 სექტემბერი [აუდიო]

10.09.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 6 სექტემბერი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 6 სექტემბერი

06.09.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 6 სექტემბერი [აუდიო]

ახალი ამბები - 6 სექტემბერი [აუდიო]

06.09.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 5 სექტემბერი

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 5 სექტემბერი

05.09.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 5 სექტემბერი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 5 სექტემბერი [აუდიო]

05.09.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 5 სექტემბერი [აუდიო]

ახალი ამბები - 5 სექტემბერი [აუდიო]

05.09.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 4 სექტემბერი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 4 სექტემბერი [აუდიო]

04.09.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 3 სექტემბერი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 3 სექტემბერი

03.09.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 3 სექტემბერი [აუდიო]

ახალი ამბები - 3 სექტემბერი [აუდიო]

03.09.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 2 სექტემბერი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 2 სექტემბერი [აუდიო]

02.09.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები - 2 სექტემბერი [აუდიო]

ახალი ამბები - 2 სექტემბერი [აუდიო]

02.09.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 29 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 29 ივლისი [აუდიო]

29.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.