FM97.5 / LIVE
მთავარი » საინფორმაციო გამოშვება
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 24 ივლისი

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 24 ივლისი

24.07.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 24 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 24 ივლისი [აუდიო]

24.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები - 24 ივლისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 24 ივლისი [აუდიო]

24.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 22 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 22 ივლისი [აუდიო]

22.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები - 22 ივლისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 22 ივლისი [აუდიო]

22.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 19 ივლისი [აუდიო]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 19 ივლისი [აუდიო]

19.07.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 19 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 19 ივლისი [აუდიო]

19.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.

ახალი ამბები - 19 ივლისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 19 ივლისი [აუდიო]

19.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 18 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 18 ივლისი [აუდიო]

18.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 18 ივლისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 18 ივლისი [აუდიო]

18.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 17 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 17 ივლისი [აუდიო]

17.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები - 17 ივლისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 17 ივლისი [აუდიო]

17.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 16 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 16 ივლისი [აუდიო]

16.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 15 ივლისი [ვიდეო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 15 ივლისი [ვიდეო]

15.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 12 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 12 ივლისი [აუდიო]

12.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები - 12 ივლისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 12 ივლისი [აუდიო]

12.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 11 ივლისი

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 11 ივლისი

11.07.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 11 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 11 ივლისი [აუდიო]

11.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 11 ივლისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 11 ივლისი [აუდიო]

11.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიამძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 10 ივლისი [აუდიო]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 10 ივლისი [აუდიო]

10.07.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը.