FM97.5 / LIVE
მთავარი » საინფორმაციო გამოშვება
ახალი ამბები - 6 სექტემბერი [აუდიო]

ახალი ამბები - 6 სექტემბერი [აუდიო]

06.09.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 5 სექტემბერი

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 5 სექტემბერი

05.09.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 5 სექტემბერი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 5 სექტემბერი [აუდიო]

05.09.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 5 სექტემბერი [აუდიო]

ახალი ამბები - 5 სექტემბერი [აუდიო]

05.09.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 4 სექტემბერი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 4 სექტემბერი [აუდიო]

04.09.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 3 სექტემბერი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 3 სექტემბერი

03.09.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 3 სექტემბერი [აუდიო]

ახალი ამბები - 3 სექტემბერი [აუდიო]

03.09.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 2 სექტემბერი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 2 სექტემბერი [აუდიო]

02.09.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები - 2 სექტემბერი [აუდიო]

ახალი ამბები - 2 სექტემბერი [აუდიო]

02.09.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 29 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 29 ივლისი [აუდიო]

29.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
ახალი ამბები 12:00 საათზე– 29 ივლისი [აუდიო]

ახალი ამბები 12:00 საათზე– 29 ივლისი [აუდიო]

29.07.2019 -
ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 26 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 26 ივლისი [აუდიო]

26.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები - 26 ივლისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 26 ივლისი [აუდიო]

26.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 25 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 25 ივლისი [აუდიო]

25.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 24 ივლისი

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 24 ივლისი

24.07.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 24 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 24 ივლისი [აუდიო]

24.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები - 24 ივლისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 24 ივლისი [აუდიო]

24.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 22 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 22 ივლისი [აუდიო]

22.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები - 22 ივლისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 22 ივლისი [აუდიო]

22.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 19 ივლისი [აუდიო]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 19 ივლისი [აუდიო]

19.07.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը: