FM97.5 / LIVE
მთავარი » საინფორმაციო გამოშვება
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 20 აპრილი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 20 აპრილი

20.04.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თეო მაისურაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 15 აპრილი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 15 აპრილი

15.04.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში რობი ზარიძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 13 აპრილი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 13 აპრილი

13.04.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 9 აპრილი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 9 აპრილი

09.04.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში გულო კოხოძე მუშაობს.

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 8 აპრილი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 8 აპრილი

08.04.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში რობი ზარიძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 7 აპრილი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 7 აპრილი

07.04.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 3 აპრილი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 3 აპრილი

03.04.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თეო მაისურაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 2 აპრილი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 2 აპრილი

02.04.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში გულო კოხოძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 1 აპრილი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 1 აპრილი

01.04.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში რობი ზარიძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 31 მარტი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 31 მარტი

31.03.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 30 მარტი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 30 მარტი

30.03.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 27 მარტი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 27 მარტი

27.03.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თეო მაისურაძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 16 მარტი

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 16 მარტი

16.03.2020 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 16 მარტი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 16 მარტი

16.03.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები - 16 მარტი

ახალი ამბები - 16 მარტი

16.03.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 12 მარტი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 12 მარტი

12.03.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში გულო კოხოძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 12 მარტი

ახალი ამბები - 12 მარტი

12.03.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში გულო კოხოძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 11 მარტი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 11 მარტი

11.03.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში გულო კოხოძე მუშაობს.

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 9 მარტი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 9 მარტი

09.03.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 6 მარტი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 6 მარტი

06.03.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში გულო კოხოძე მუშაობს.