FM97.5 / LIVE
მთავარი » საინფორმაციო გამოშვება
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 12 ივნისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 12 ივნისი [აუდიო]

12.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 12 ივნისი [აუდიო]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 12 ივნისი [აუდიო]

12.06.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
ახალი ამბები - 12 ივნისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 12 ივნისი [აუდიო]

12.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 11 ივნისი [აუდიო]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 11 ივნისი [აუდიო]

11.06.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 11 ივნისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 11 ივნისი [აუდიო]

11.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები - 11 ივნისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 11 ივნისი [აუდიო]

11.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 10 ივნისი [ვიდეო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 10 ივნისი [ვიდეო]

10.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები - 10 ივნისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 10 ივნისი [აუდიო]

10.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 7 ივნისი

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 7 ივნისი

07.06.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 7 ივნისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 7 ივნისი [აუდიო]

07.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 7 ივნისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 7 ივნისი [აუდიო]

07.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 6 ივნისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 6 ივნისი [აუდიო]

06.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 6 ივნისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 6 ივნისი [აუდიო]

06.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 5 ივნისი

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 5 ივნისი

05.06.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 5 ივნისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 5 ივნისი [აუდიო]

05.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 4 ივნისი

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 4 ივნისი

04.06.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 4 ივნისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 4 ივნისი [აუდიო]

04.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 4 ივნისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 4 ივნისი [აუდიო]

04.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 3 ივნისი

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 3 ივნისი

03.06.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 3 ივნისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 3 ივნისი [აუდიო]

03.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.