FM97.5 / LIVE
მთავარი » საინფორმაციო გამოშვება
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 10 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 10 ივლისი [აუდიო]

10.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 9 ივლისი [აუდიო]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 9 ივლისი [აუდიო]

09.07.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება სომხურ ენაზე – 8 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება სომხურ ენაზე – 8 ივლისი [აუდიო]

08.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 8 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 8 ივლისი [აუდიო]

08.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები - 8 ივლისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 8 ივლისი [აუდიო]

08.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 5 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 5 ივლისი [აუდიო]

05.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები - 5 ივლისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 5 ივლისი [აუდიო]

05.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 4 ივლისი [აუდიო]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 4 ივლისი [აუდიო]

04.07.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 4 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 4 ივლისი [აუდიო]

04.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 4 ივლისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 4 ივლისი [აუდიო]

04.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 3 ივლისი

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 3 ივლისი

03.07.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 3 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 3 ივლისი [აუდიო]

03.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 2 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 2 ივლისი [აუდიო]

02.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 1 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 1 ივლისი [აუდიო]

01.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები - 1 ივლისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 1 ივლისი [აუდიო]

01.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 28 ივნისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 28 ივნისი [აუდიო]

28.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 28 ივნისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 28 ივნისი [აუდიო]

28.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 27 ივნისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 27 ივნისი [აუდიო]

27.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 27 ივნისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 27 ივნისი [აუდიო]

27.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 26 ივნისი [აუდიო]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 26 ივნისი [აუდიო]

26.06.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը: